Népszerű bejegyzések

2011. július 25., hétfő

http://Harcok Horvátországban a szlovén győzelem után.

A Szlovén „hadisiker” a horvátokban még tovább erősítette az elszakadást . Az összetűzések folytatódtak a szlovén háború alatt és után is Horvátországban a szerbek és horvátok közt.
Július végén a szerb támadások tovább erősödtek 25-én a JNA tüzérségi támadást intézett a kelet-szlavóniai Osijek (Eszék) körzetében, ahol támadás érte az Erdut –i (Erdőd) horvát rendőr központot, mely során kilenc rendőr meghal és tizenhét megsebesül.
A Bánságban a boszniai és horvát határfolyó Una mentén a szerbek megkezdték Fullánk -"Zaoka" nevezetű akciójukat .
A közel 800 fős szerb önkéntes miliciához tartozott Knin-ből 50 fős egység és 50 fős speciálisan kiképzett csoport Dragan Vasiljković vezetésével és ismeretlen számban JNA katona. A  "Zaoka" hadművelet főparancsnoka a szerb  Bogdan Vajagić volt.
Megszervezték az akció végrehajtását. Kiképző táborúkban  Čović brda (Csovity magaslat) / Centru za obuku 'Samarica'/ szerb önkéntes katonai csoportok megkapták a hadi felkészítést, melyet a horvátok ellen végre is hajtottak. A Szerb ellenőrzés alatt álló területeken több horvát településen Segestin , Gornji Javoran  az ott élőket terrorizálták.
A szerb katonai vezetőség Banija , és Kordun-i irányításával 1991.07.25-26. pénteki napon megkezdődött a jórészt horvátok lakta Dvor na Uni , Glina, Hrvatska Kostajnica és térségégének teljes megszállása. A tisztogató akció „Zaoka (Fullánk/” az Una folyótól kezdték meg északkeleti irányba a Hr. Kostajnica-i út felé. Sorra foglalták el  Zamlača , Struga , Unčani , Kuljani , Golubovac, Divuąa , Skela ,Kozibrod , Volinja településeket, és Glina-i térségben kapitan Dragan egységei elfoglalták  , Vidusevac, Jukinca településeket ,valamint a Zrinska Gora hegységet. A JNA tankjai által végrehajtott lövetés során a  Glina-i katolikus templom romba dől és meghal tiz horvát rendőr. Hasonlóan jár a  Vidusevac –i katolikus templom is. A Glina-i rendőrállomás támadása során  meghall  Egon Skotland német újságíró.

A támadás során aknavető és tüzérségi tűz alá vették a horvát településeket, nem kímélve a katolikus templomokat és a civil horvát lakosságot. A szerb fegyveres csoportok a horvát vádak alpján  """több horvátot civilt és rendőrt kivégeztek és a sebesülteket pedig fogságba ejtették""" a megszállt falvakban.
26-án a közép-dalmát krajinai régióban a szerb operatív paramilitariáns alakulatok a JNA támogatásával megtámadják a Knin-től kb.16.km.-re  dél-délkeletre erő horvát nemzetiségek által lakott falvakat ,Kijevo-t. 27-én a vajdasági JNA erők tűz alá vették a kelet-szlavóniai Ilok várost és környékét. A támadás során a ZNG katonája 1. brigád ZNG-a "Tigrovi", Zoltan Hadrava kilövi az első szerb tankot Horvátország területén. Szerb fegyveresek lázadók Cerić és Nustar –nál három civil horvátot megsebesítettek..
A Bánságban folyó szerb agresszió megállítása érdekében 28-án Koprivnica-ból a horvát speciális rendőri erők(SJP) ” Omega” egysége Glina környékére érkezik . SJP elfoglalta állásait  Prekopa településnél és kettévágja a kommunikációt a Glina-Petrinja szerb erők közt. A SJP másik egysége pedig  Gornji Vidusevac-Solin térségében  foglalja el védelmi pozícióit .Később még két egység érkezik Koprivnicából valamit harcoló katonai egységek  ZNG 1. gárdista brigád, az usztasa eszméket hirdető Horvát Védelmi Erők „Hrvatska Obrana Snaga ( HOS) egységei  , helyi rendőri erők, SJP Slavonski Brod és néhány kisebb önálló katonai csoport  .
A Bánság mellet heves harcok folynak Vukovar, Otočac környékén.31-én megalakul a ZNG parancsnokság. Szerb lázadók tüzérségi tűz alá vették  Blinski Kut , Komarevo, Sisak (Sziszek) térségét .
Augusztus elején a súlyosbodik a helyzet Kelet-Szlavóniában . Ivan Vekić horvát belügyminiszter ösztönzi a horvát városokat saját területvédő erőik megerősítésére. Közben több száz menekült civil polgár elhagyja a veszélyzónát Aljmas (Almás), Dalj , Erdut térségéből és érkezik meg Osik-re. A JNA és félkatonai alakulatok teljes két órán át bombázzák  Vukovar, Borovo Naselje telepüsét. A korduni Sunj várost sem kímélik a szerbek és aknatűz alá veszik..
A SAO Krajina  védelmi vezetése törvénybe foglalja a Szerb  Köztársaság alá tartozó  Szerb Autonóm Körzet ,Krajina ,területvédelmi koncepcióját,mely során  létrehozzák a SAO Krajina-i belügyminisztériumot –MUP-.1991. augusztus elejétől  , november 12-ig megalakul a SAO Krajina belügyi egysége a JNA, és területvédelmi erőkből,melynek vezetője a szerb Milan Martic. Innen kapva a nevét   "Martićeva policija" néven híresülnek el.

1991. augusztusától  a szerbek megszállják a horvátországi Baranyát ,Kelet-Szlavóniát, Nyugat-Szeremséget, a Nyugat-Szlavónia térség hegyvidéki jórész szerb kisebbség által lakott területeit , megszilárdította frontvonalait Petrinja-Glina-OtočacGospić- Obrovac-Zadar-Drnis –Kijevo vonal mentén, és a Crna.Gora-i és Kelet-Hercegovina területén állomásozó szerb haderő megtámadja Dalmáciát.A háború elől megkezdődött a menekültek nagytömegű vándorlása.
A krajinai milicija  egységek folytatják a korábban szerb lázadók  által megkezdett agressziót.  Saborsko, Poljanak , Lipovača településeket szerbek támadás éri, melyben húszonhét horvát lakoos életét veszti.
Augusztus 4-én Slatina –nál megalakul a szerb "XII. Slavonske Udarne Brigade" .Az egység a Slatina-i laktanyában állomásozó JNA egységekkel együtt tűzet nyit a városban lévő horvát rendőrségre. Az önkéntes egységek ,nemzeti ellenállás a rendőrséggel együtt visszaveri a támadást és a JNA –tól engedményeket kényszerítenek ki.                             
Augusztus 6-án a JNA tüzérsége támadást intézett Osijek ellen ,valamint Solta szigetén Grohota –nál a JNA helikopteres katonai egysége körülzárja a horvát rendőri állomást. A JNA haditengerészete JRM pedig blokád alá vette Split és Solta közti bejáratot.. Szerb fegyveresek ezen a napon közel harminc gránátot lőnek ki közép-dalmáciai Vačani – Skradina horvátok lakta településekre .
Az Una menti bánsági részeken a szerb agresszió tovább erősödik.10-én Hrvatska Kostajnica-ban ,szerb támadás során meghalt Gordan Lederer horvát újságíró. A várost a szerbek a boszniai területről gránát tűz alá vették . Nyugat –Szlavóniában is súlyos a helyzet 11-én Orahovica-nál Pusine- Humljana útszakaszon szerb lázadók megtámadták a horvát rendőri egységet ,mely során meghalt egy rendőr és kettő súlyosan megsérült.13-án 16.sz. útvonalon a Gornja Rasenica és Mala Peratovica szerb lázadók megtámadtak egy horvát civileket szállító járművet. Virovitica–Grubisno Polje útvonalon ,három fegyveres szerb lázadó elfoglalta a  "Čazmatransa" autóbuszát és fizikálisan bántalmazták a vezetőt. A Virovitica–Grubisno Polje útszakaszon egyre veszélyesebbé vált a közlekedés a támadások végett ,melyet a Pakrac-i Nyugat-Szlavón Szerb Autonóm Körzet „ SAO Zapadna Slavonija” félkatonai egységei hajtottak végre. A JNA ezen a napon gránáttűz alá vette  Osijek és Beli Manastir (Pélmonostor) városokat.
14-én a szerbek Vukovar-nál közel 130 db. Gránátot lőnek ki a városra Borovo Selo irányából,illetve a Dunáról, ahol a JRM folyami cirkálói voltak. A szerb pogromok nyugat-szlavóniai és likai  vidéket sem kímélték. Likában Lovinac-ban a szerbek horvát civileket terrorizálnak ,míg a szlavón Voćin településen a helység hasonló elnevezésű hoteljának vezetőségét foglyul ejtették és elhurcolták.
15-én  Okučani –nál a szerb nacionalisták tűzet nyitottak egy horvát rendőr kocsira , és „tromblom” puskagránáttal felrobbantják.
16-án a JNA és félkatonai egységek  Okučani –ból totális harcot indítanak a Posavina ( Poszavina)régióban. A szerb erők heves támadást intéztek a horvát MUP és ZNG egységek ellen Okučani környékén. A szerbek ellenőrzés alá vonták a  Okučani–Nova Gradiska vonalat és támadták  Gornji Bogićevac-ot. JNA és lázadó szerb erők vezetője  Milan Č. volt. Kelet-Szlavóniában a nemzetközi bűnözőként is jól ismert  Zeljko Raznatović Arkan (Zsejkó Razsnatovity Arkán) ,saját maga által megalakított csetnik szabadcsapatával „srpski tigrovi" elfoglalja  Stara Tenja falut.
18-án a JNA páncélos konvoja átkelt a Száva hídon Bosansko Gradiska-nál, és megérkezett a horvátországi Stara Gradiska-ba.A Dugo Selo –t elhagyó JNA konvoj pedig  Okučani –hoz ér ,ahol heves harcok közepette elfoglalja a várost és környékét ellenőrzés alá vonja. Baranyában Beli Manastir –nál harminc szerb gránát robban a rendőrállomás és környékén. A Petrinja-i állomáshelyüket elhagyó JNA alakulatok pedig  Komarevo és Vidusevac településeket veszik tűz alá.. Nyugat –szlavóniai Pakrac környékén is feszült a helyzet ,ahol  Kukunjevac-ban szerb lázadók barikádokat ,útakadályokat emelnek. Bucje és Voćin településeknél szintén ellenőrzés alá vonják a útvonalakat .Virovitica–Jasenas, Virovitica–Miokovićevo–Daruvar a szerbek lezárják a közlekedést.
19-én Pakrac-ot egész napos szerb gránát tűz éri ,az esti órákban pedig kb. nyolc horvát rendőrségi ellenőrző pontot és fegyveres támadás. Az esti órákban a szerbek Prekopakra megszállják és innen biztosítják egységeiket és ellenőrzik a Pakrac –i zónát. 18,00 órakor a horvát speciális rendőri egységek SJP Lučko- "Omege" Bjelovar, két irányból is megpróbálják a Prekopakra –i szerb állásokat megtámadni. 20,00 óra körül  ATJ Lučko  ,SJP "Omega" bevonul Pakrac-ba ,ahol 22.00 órakor felszabadítja a rendőrállomást , 23.30 –kor pedig a várost ellenőrzés alá vonja, majd mikor a szerb lázadók visszavonulnak  4,30 hajnali órákban ellentámadást intéznek a szerb egységek ellen  Omanovac irányába. Mikor a horvátok  Japaga, Seovica, Kraguj, településekről kiverik a szerbeket közbelép a JNA , és megakadályozza a további horvát rendőri akciót. A speciális rendőri akció   Pakrac-ban  1991.08. 19/20-án az első komolyabb művelet volt, mely során a város környéki szerb gyűrűt szétkergették, illetve jelentős területeket vontak ellenőrzés alá, melyet korábban a lázadó szerbek kontroláltak.
21-én intenzív szerb támadás indul meg Okučani, Pakrac, Daruvar részeken egész Virovitica -ig. A térségbe érkezett a Koprivnica-i első önkéntes egység - "Stričeva grupa",  Podravac. Ellenőrzés alá vonták  Pakrac – Badljevina közti utat..
22-én a szerbek megszállják Baranyát .utcai harcok alakultak ki Darda-ban és környékén, ahol a szerbek több tucat gránátot lőttek a településre.
24-én  Pakrac –i horvát rendőrök és a  SJP "Omega" egységek mellett Koprivnica-ból megerősítés érkezik. A térségben a délutáni órákban heves harcok dúlnak Pilna –Kusonj vonalon "Konstruktor".A JNA további tartalék erőket von össze  Posavine - Sisak, Novska, Okučani -Nova Gradiska környékén. Közben a ZNG megsemmísíti- Horvátországban elsőként- a JNA légierejének harci gépét Vukovar-nál.
25-én a JNA és szerb lázadók Vukovar- Borovo Naselje folyamatosan tűz alatt tartják
26-án szerb aknatámadás érte Papuk hegységi  Hum, Humljane, Mačkovac ,Četekovac,  Slatina településeket. Közép –dalmáciai horvát falut, Kijevo-t a szerb lázadók támadják, melyhez segítséget nyújt a JNA.
28-án Vukovar környéki horvát településeket vesz tűz alá a JNA ,és támadás éri a közép-dalmáciai horvát falut , Skradin-t. Lipovača –ban folyó szerb katona műveletben hét horvát civilt életét veszti.
30-án- a JNA és szerb lázadók  Vukovar támadása következtében  16 személy meghal és további  95 személy megsérül. JNA támadja  Vinkovci és Nustar (Nustár) településeket.
1991 nyarára-őszére Horvátország északnyugati, etnikailag abszolút horvát többségű területeit és Dél-Dalmáciát leszámítva gyakorlatilag már mindenütt harcok folytak a horvátok és a JNA által támogatott szerb fegyveresek között. A szerbek célja ekkor már nem csak a többségében szerblakta területek kiszakítása Horvátországból, hanem a történelmi múltra visszatekintő ún. nagyszerb határok elérése.

Ezt a leendő határt, amely Nagy-Szerbia, vagy „Szerboszlávia” (a csak szerbek lakta délszláv állam Szerbia megnagyobbításával) határa lett volna, a Szerb Radikális Párt elnöke, Vojislav Seselj “csetnik vajda” álmodta meg. Jellemző a tervre, hogy túlmegy minden ezt megelőző nagyszerb elképzelésen, és Szerbia nyugati határát a Virovitica-Karlovac-Karlobag vonalnál realizálta volna, mégpedig úgy, hogy az ettől keletre eső valamennyi terület Szerbia részét képezi: ez igényt jelentett Horvátország területének 60,5%-ára, lakosságának pedig 46,4%-ára. Az igényelt területen gyakorlatilag már “valamennyi” horvátországi szerb benne van, viszont e terület lakosságának a szerbek mindössze 19,7%-át alkotják.

Az 1991-ben megtartott jugoszláviai népszámlálás alapján a szerbek Horvátország 13 obćinájában alkották a lakosság etnikai többségét, ebből 11 obćinában abszolút többségben voltak: Donji Lapac (97,4%), Vojnić (90,6%), Dvor (85,6%), Knin (88,6%), Gračac (82,3%), Vrginmost (70,6%), Titova Korenica (69,2%), Obrovac (65,9%), Glina (60,5%), Kostajnica (62,4%), Benkovac (57,4%), valamint Pakrac (46,4%) és Petrinja (44,9%). Mellesleg további 11 járás „obćina” területén 25% felett volt a szerb nemzetiségű lakosság arányszáma. Az előző, 1981-es népszámláláshoz viszonyítva – Vrginmost kivételével – a többségében szerbek által lakott területeken mindenütt növekedett a szerb etnikum aránya, és egyes esetekben (Knin, Gračac, Donji Lapac) közel 10%-os volt ez a növekedés.
A korlátlan szerb hadisikerek után 1991 őszére megszilárdult a frontvonal, méghozzá nagyjából a krajinai szerb-horvát etnikai határ közelében (a Petrinja-Glina-Karlovac-Otočac-Gospić-Obrovac-Zadar-Drnis vonalnál), ám a Seselj-vonalat csak Karlovac, Maslenica és Grubisno Polje közelében sikerült elérni. A Seselj által meghódításra kijelölt területnek tehát a felét sem sikerült megszerezni (“csak” az igényelt terület 43,5%-át). 1991. október 7-én, Horvátország függetlenségének végleges kikiáltásakor az ország területének 26,4%-a (az 56.538 km²-ből 14.900 km²) volt szerb fennhatóság alatt. A menekültek tömegei és az etnikai tisztogatások miatt a szerb és a horvát fél ellenőrizte területek is közel kerültek az “etnikailag tiszta” minősítéshez.
Szeptember elején folytatódik a támadás sorozat ,mely Daruvar-t sem kíméli. Másodikán szerb fegyveresek Berak települést megtámadják. A támadásban több horvát életét veszti.A szerbek  Sisak-nál gránáttámadást intéznek az vasút állomás környékére. Aug.14.Podravska Slatina-ban megalakult 105.”A” ZNG Bjelovarska Brigada Pakrac-nál megerősítik a horvát védelmi egységeket.

3-án a JNA Sisak-i állomáshelyét a horvátok elfoglalják. Közben JNA légierő gépei bombázzák ,kazettás bombákkal Gospić-ot. Az Obrovac-ban lévő szerb erők tankokkal és ágyúkkal tűz alá vették a  Maslenica hídat és Zadar környékét..  Osijek-en a szerb támadásban  14-en meghalnak és  28 megsebesülnek.
4-én a harcok folytatódnak .Horvátok és a JNA közt harcok folynak Okučani-nál. JNA pontos támadás intéz a Sisak.-i olajtározó és vasút ellen. Szerb támadás éri a likai Gospić, Perusić, Lički Osik városokat. Szerb lázadók megtámadják Kostajnički Majur települést.


A magukat fehér sasnak  "Beli orlovi" nevező szerb csetnik egység támadást intéz Mikleus, Balince, Četekovac , Čojluk települések ellen. Elfoglalják a Balinci–Četekovac–Čojluk közti útvonalat és támadást intéznek több horvát település ellen ( Balinci,  Četekovac). A szerb támadásban több horvát civil és rendőr életét veszti.
Szeptember 5-én a horvát erők bevonulnak Četekovac , Balinci és  járás Podravska Slatina. A szerb fegyveresek a falvakban elő horvátok házait felgyújtották ,földjeiket felégették. A támadásban több semély életét veszti a civil lakosság közül.
Szeptember 8-án a Pakrac közeli Kusonj-ban 8. 9. 1991. az „A” 105. ZNG.brigádból 18. horvát katona .A Pakrac-i katonák fárasztó és emberfeletti küzdelme nem vezetett eredményre, a szerb gyűrűt nem sikerült megtörni Kusonj-nál. A harcok ember áldozatokat is követeltek.
Szeptember 12-én a szerb szabadcsapatok és a JNA  kb. 500 különböző méretű aknát lő ki a horvátok ellenőrizte Vinkovci-ra.A horvátok válaszul saját állásaikból Jasenica és Krusevo támadta a szerbeket. Közben észak-dalmáciai Maslenica-nál a szerbek támadták az ott lévő tengerszoros feletti hidat ( Maslenički most) és barikádokat létesítettek a környéken . Még ezen a napon támadás éri a Lika-i  horvát ellenőrzés alatt álló Otočac várost.
A bánsági  Kostajnica-cban a horvátok kevés létszámú és gyengén felfegyverzett katonái, már nem tudják tovább tartani állásaikat a szerb túlerővel szemben. A várost már nem lehetett megvédeni az agresszor ellen. Azon horvát katonákat akiket a szerbek elfogtak a  Manjača és Glina-i fogolytáborokba hurcolták el., másik részüket a horvát vádak alapján """meggyilkolták"""" .
Szeptember 13-án a JNA és szerb szabadcsapatok kéthónapos harcot követően megszállják Hrvatska Kostajnica –t. Még ezen a napon a JNA egyik helikoptere lezuhan ,melyben ott tartózkodott a JNA generálisa , general Aksentijevića.
Szeptember 14 - 19.A szerb terjeszkedés a közép-dalmáciai Maslenica-nál érte el az Adriai-tengert, így véglegesen kettévágta Horvátországot: a már a “rönkforradalom” idején megbénított, Knin városán is keresztülhaladó észak-déli vasútvonal után a tengerpart mentén futó E 65-ös út forgalma is lehetetlenné vált, mert a stratégiai fontosságú, a Velebit-csatornán átívelő Maslenica-i híd szerb ellenőrzés alá került (1991. szeptember 13.), majd októberben felrobbantották. Ezután Dalmácia déli részei felé csak a Pag-Karlobag autóskomp jelentett összeköttetést, bár a jugoszláv flotta blokádja miatt néha ez is szünetelt. A szerb csapatok közel álltak ahhoz, hogy újabb két helyen kettévágják az országot: Karlovac-nál néhány km-re álltak a szlovén, Virovitica-nál (Nyugat-Szlavónia) mintegy 30 km-re a magyar határtól. Ha ezeken a kritikus pontokon áttörik a védelmet, Horvátország sorsa valószínűleg megpecsételődik.

A szerb ellenőrzés alá került területek lokális összevisszaságát az 1991. szeptember 14-én kibontakozó általános JNA támadás szűnteti meg, amelynek eredményeképpen néhány napon belül a szerbek kezére jut Horvátország területének közel harmada.

1991.szeptember 15-én a BiH területén (Dél-Hercegovina /Dubrava ) elhelyezkedő Ravno települést JNA támadás éri ,mely október 10-én fejeződik be. Korábban májusban a BiH (Nyugat-Hercegovina/Dinárok) területén lévő Unista települést szállták meg a SAO milicija Knin egységei ,most viszont egyértelmű volt ,hogy Ravno megtámadásával a háború átcsapott BiH –ra. Alija Izetbegovic bosnyák elnök ismételten kijelentette ,hogy ez a JNA hadművelet nem Bosznia ellen irányult „ To nije nas rata” –ez nem a mi háborúnk -. 

A horvátok hat nap alatt megszereztek és elfoglaltak  36 katonai laktanyát és bunkert 26 egyéb katonai objektumot ,két katonai radar és irányító állomást ,valamint egy rakéta bázist.
Az őszi „ laktanyaháború” eredményesen zárult a horvátok számára. Lefegyverezték a JNA 32. Varaľdin-i hadosztályát ,további két  10. Zagreb-i és 13. Rijeka-i hadosztályokat. Megszereztek több JNA haditengerészeti és légierőhöz tartozó harci eszközt, továbbá  230 tankot,  400 különböző ágyút, 10 000 puskát,kézifegyvert,, néhány milliónyi lőszert,gépjárműveket ,szállító és harci gépkocsikat. Ezzel a sikeresen végrehajtott laktanyafoglaló műveletekkel , melyet horvátországi városokban lévő JNA bázisok ellen hajtottak végre Osijek-től ,Zagreb-on át Rijeka-ig. Rijeka-tól , Karlovac-Gospic-on át ,Zadar, Sinj,Split Ploce, Dubrovnik-ig.
1991.szeptember 17-én a JNA harci repülőgépei nyolc alkalommal is átrepülnek Zagreb felett , fenyegetőleg . Találat éri a Zagreb /Sljemena HRTV –televízió objektumát .Közben a JNA  rakétákkal és tankokkal megtámadta a barokk várost Varaľdin-t. JNA harci gépei bombázták Novska várost,és a JNA szárazföldi és légi ereje az Obala 91 hadművelet végrehajtásának keretén belül ,támadást intéz a horvát  Sibenik város és környéke ellen.. Sinj közelében lévő víztározó /Peručko jezero – Cetina területén tevékenykedő szerb csapatok elfoglalták a tónál lévő HE –vízierőművet,gátat. A JNA hajói a tengeren kezdik meg műveleteiket ,mely során blokád alá vonták a horvátok által ellenőrzött tengerparti szakaszt és szigeteket.
A horvát hadsereg közben Osijek városnál lévő  JNA bázist „ Poligon C" sikeresen elfoglalják. Ez a bázis egyébként fő parancsnoki helye, támaszpontja volt a várost támadó JNA erőknek.
1991.szeptember 19-én a horvátok elfoglalják a JNA Varazdin-i laktanyáját, és több objektumát a Dráva és Száva folyó közti zónában, melyek a JNA 32. számú ( gépesített erők, tüzérségi erők,gyalogos erők) hadosztályához tartoztak .
Franjo Tuđman horvát elnök és katonai vezérkara köszönetet mond az emberfeletti erőt próbáló „munkáért” a katonáiknak, főleg Vukovar védőinek. A horvát erők sikeresen állítják meg a szerb előrenyomulást  Sibenik –nél „Oba su pala".
Támadás éri a horvát erők által ellenőrzött Karlovac, Vukovar, Vinkovci, Osijek városokat, ahol a szerb gránáteső folyamatos veszélyt jelentettet. A JNA megpróbálta megtörni a horvát védőket , sikertelenül.
Pakrac térségében a szerbek támadást intéztek a horvát vonalak ellen, sikertelenül.
1991.szeptember 21.A Horvát Hadsereg Vezérkarának / Glavni stozer Hrvatske vojske(GSHV)/ vezetőjévé nevezik ki  general Anton Tus magas rangú tisztet..
Goran Hadzic   és Zeljko Raznatovic Arkan vezette szerb paramilitariáns zsoldos szabadcsapatok megkezdik tevékenységüket Kelet-Szlavóniában , ahol   Dalj településen több helyi nem szerb lakost letartóztatnak, terrorizálnak és két személyt lelőnek. Az elkövetkezőkben  Dalj települést megszállják   TO-a SAO SBZS ,és  Zeljko Raznatović vezetésével ,irányításával megkezdik a helyi nem szerb állampolgárok elleni pogromokat.A horvát vádak alapján " Tizenegy horvátot lőnek agyon ,akiket a  Ćelije településen temetnek el"".
 1991.szeptember 24.Baranyában a szerbek saját területvédelmi erőikkel TO a JNA erőit támogatva megszállják a térséget és Beli Manastir-ban a Vajdaságból érkező szerb szabadcsapatokkal együtt megkezdik területi műveleteiket és pogromjaikat a nem szerb lakosság ellen.
 1991.szeptember 27.A GS HV parancsnoka,Antun Tus generális parancsot adott a  "Bilogora" művelet végrehajtására, mely során , Bjelovar és Koprivnica JNA objektumainak elfoglalása és a környék ellenőrzése volt a cél.
Szeptember végén a harci  események tovább folynak és megkezdődtek a JNA laktanyáinak elfoglalására irányuló horvát katonai akciók.
1991.szeptember 28.Prekopakra (Ny-Szlavónia) településnél állomásozó horvát védőket szerb tüzérségi támadás éri. Pakrac térségében kirobbannak a harcok ,mely során a horvát  Speciális Rendőri Erők(SJP) PU Bjelovar "Omege" egységének harcosa Draľen Baniček életét veszti. Egyike volt az Omega csoport alapítójának, mely harminc podravkai önkéntesből kezdte meg működését 1991. márciusában. Március 31-től az egység elsősorban a Pakrac, Glina (Prekopa - Gornji Viduąevac), Grubiąno Polje , Daruvar térségében folytatott harci cselekményeket.
1991.szeptember 29.10 óra 43 perckor óriási robbanás rázza meg Bjelovar környékét. Az ok a JNA "Barutani" katonai raktár és bunker felrobbanása volt ,mely nem messze volt a várostól. 15. kilométeres körben érezhető volt a robbanás ereje, melyet egy JNA altiszt idézett elő azzal ,hogy önmagát is feláldozva ,azzal a céllal ,hogy nehogy a horvátok kezébe kerüljön a raktározott hadianyag , azt felrobbantotta. Rajta kívül még elhunyt 11 horvát harcos ,akik éppen a raktárbunkert akarták elfoglalni. Bjelovar-ban lévő JNA laktanyát elfoglalták a horvátok,ezzel az összes katonai objektumot ellenőrzés alá vonták a környéken.
1991.szeptember 30.A horvátok miután sikeres megbeszélést tartottak a Koprivnica-i JNA laktanya parancsnokával a elfoglalták azt különösebb harci cselekmény nélkül. A laktanyát a szerbek átadták.
 1991.október 1.A HV megszervezi és létrehozza katonai operatív zónáit és koordinációs helyeit  (Operativna zona-ZP)  Osijek, Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Rijeka és Split városokban.
1991.október 4.Koprivnica városban megalakult a  117. brigád Zbor Narodna Garda (ZNG).
Néhány nap múlva a  Krizevačka Satnija ( Krizseváci Század) három egysége megkezdte a harci tevékenységét  Pisarovina térségében. Az első egység 117. brg. a Novljan –i területeken folytat harci tevékenységet ,melyet novemberben kezd meg. Sikeresen felszabadítják  Bair, Popovac, Trokut, Kukunjevac településeket és környéküket. Egészen a Sarajevo-i tűzszünetig ( 1992.01.02. ) aktív és folyamatos harcot vívnak a szerbekkel szemben.1992.04.15-től 1992.05.31-ig az egység parancsnoka  Ivica Zgrebec, majd a brigád önálló egységként megszűnik  1992.07.31-én.  

A  TO-a SAO SBZS, katonái  Zeljko Raznatović vezetésével , Dalj településen a horvát vádak alapján """ meggyilkolnak 28 nem szerb civilt (horvát),akiknek testét a  a Dunába dobják""".
 1991.október 5.Tuđman horvát elnök Horvátország összes horvát lakóját harcba hívja az ország függetlensége és városaik, településeik,lakóhelyük védelme érdekében. Közben a Brijuni-ban a Jugoszláv elnökségi vezetés találkozik Stipe Mesić horvát vezetővel. A megbeszélések a békés rendezés érdekébe történtek az UNESCO részvételével, tekintettel a Dubrovnik (világörökség részét képező város) környéki harcokra.
A feladott  Mokro Brdo –nál a szerbek megtámadtak egy horvát katonai járművet ,mely során a HV egy katonája meghal kettő pedig súlyosan megsebesül.Ezen a napon a szerb lgierő gépei rakétákkal támadták a  Vojlovici folyócska vasúti és közúti hídját. A horvát  ZNG egységeire lőttek a szerbek Slatina és a feladott  Mokro Brdo térségében. A JNA repülőgépei rakétatámadást intéztek  Slatina város ellen.
 1991.október 6.JNA harci repülőgépei rakétázták  Virovitica ,  Levinovac, valamint a  Virovitica-i cukorgyárat.
1991.október 7.Miután a szerbek átadták a horvátoknak a  Koprivnica JNA laktanyát , harci gépeikkel rakétatámadást intéztek a horvátok ellen. A támadásban meghalt egy horvát személy.
 Két JNA repülőgép a JRZ kötelékéből rakétatámadást intézett  Banske dvore – Zagreb elnöki épülete ellen. A cél  Franjo Tuđman likvidálása, aki ne tartózkodott a támadás során a helyszínen és nem szenvedett sérülést. Közben a JNA átadta a horvátoknak újabb laktanyáját Samobor –ban.

 1991.október 8.A horvát Sabor az ország függetlensége figyelembevételével kijelenti ,hogy a JNA mint ellenséges megszálló erő ,agresszor tevékenykedik Horvátországban
1990.október 9.Daruvar-ba a harcokban meghal egy tartalékos MUP rendőr .
1991.október 10.A Nagyszerb Nemzeti Egyesülés elvének figyelembevételével Beli Manastir-ban találkozót tartanak, ahol a horvátországi szerb területvédelmi egységes fellépést és a SFRJ fegyveres erő (korábban JNA) támogatását vitatják meg. Elsősorban a „Srpske Oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem.” szemszögéből.
 1991.október 14.Felfedésre kerül a szerb kémhálózat Horvátországban.
A Vajdasági  Sid városban a JNA generálisa Dragoljuba Aranđelovića és a EU misszió küldöttségének képviselői Hugh Cunningam és Petra Kyipra, tárgyalnak a Szeremség horvát településeik lakóinak evakuálásáról. A horvátok Ilok és környező településekről a fegyverek beszolgáltatása mellett békés elvonulást kapnak a JNA vezetőjétől. Az egyezményt a helyi horvátok aláírják, tekintettel a JNA nyomására.  Sarengrad és Bapska civilek egy része  Sid fel és Boszniába menekül ,más részük Horvátországba vagy külfödre.  50 személyt letartóztattak a civilek körül ,és a Sid, Sremska Mitrovica , Begejac koncentrációs táborokba zárják őket.. A horvát vádak alapján """Bapska településen a szerbek meggyilkolták egy horvát lakost ,  Sarengrad –ban  egy horvát lakost,Ilok-ban  egy horvát lakost.
1991.október.1991.07.21-TŐL Az első rendőri egységek ,beleértve a tartalékos erőket, Bjelovar –ból folyamatosan érkeznek a Bánsági (szeptemberig) , Nyugat –Szlavón csatamezőkre. Pakrac,Daruvar,Lipik,  Grubisno polje. Októberben igen intenzív harcok folytak Daruvar és környékén. A JNA többször vetette be légierejét . A város védelmében elengedhetetlen szerepet játszottak a Koprivnica egységek.
 - megalakul a tzv. "Ozmecova grupa" csoport október közepén, a Pakrac-i csatamezőn. A Krizevci város századából a horvátok három egységből létrehozzák a 117. brigádjukat. Az egységet  Pisarovine –i harci zónába vetik be..
- a hónap végén „Capićeva grupa” csoport a Virovitica-i területekről csatlakozik a „ Bumbari” tankos egységhez és együtt létrehozzák a 127. brigádot ,melyhez később csatlakozik a 117. Koprivnica-i brigád.
1991. október 15.A szerb megszálló erők ,két ENSZ megfigyelő jelenlétében „kényszerítik” az Ilok településen élőket a fegyverletételre és együttműködésre- JNA megszállta a Dubrovnik közeli Cavtat teleülést , ahol az Európai Tanács megfigyelői tartózkodtak.
1991. október 16.A Borovo Naselja védelmi zóna parancsnoka  Blago Zadro, hősi halált hal az ott folyó harcokban. A horvát állam és katonai vezérkar poszthumusz general-bojnik HV rangra emeli a nemzet oltárán .
 1991. október 17.A horvát miniszter látogatást tesz Kelet-Szlavón katonai területeken
 1991.10.18. A horvát vádak alapján ""JNA, TO-a SAO SBZS, és más szerb önkéntes egységek "Dusan Silni" Lovas  kelet-szlavón faluban kényszerítenek ötven horvát civilt ,hogy kezdjék meg a horvátok által letelepített aknamezőn való átkelést és a mező megtisztítását. Közben egy civilt lelőnek. Miután felrobban egy akna ,a szerbek tűzet nyitnak a civilekre ,akik közül húszan meghalnak.""""

Ezen napon  Četekovac-ban szerb orvlövész lelő egy horvátot, majd a várost szerb gránáttámadás éri.  További településeket Golenić, Ivanbrijeg , Mačkovac gránátozák a szerbek.  Slatina-ra közel 25 gránát hull.
1991.október 19.Bujavica településen nem messze Lipik –től a harcokban meghal egy horvát katona a 105. brigádból ZNG.
1991.október 20.Körübelül 120 horvát civil ,nők és öregek ,magatehetetlen személyek Dubica , Cerovljani és Bačin településeken maradnak .A települések a  Hrvatska Kostajnica körzetében fekszenek ,mely részen a szerbek 20-án reggel támadást intéznek .A szerbek elfognak 53. horvát civilt Dubica-ban ,akiket bezárják a tűzoltóság épületébe. 21-én további nem szerb civileket hurcol Baćin és Cerovljani településekről.

Még huszadikán a JNA légierejének JRV pilótája ,Rudolf Peresin ,MiG 21 harci gépével engedély nélkül felszállt a Bihac-i reptérről és Ausztriába dezertált. A későbbiekben a HV légierejének pilótájaként végzett több bevetést a szerbek ellen, majd 1995. május elején kezdődő "Bljesak" akcióban lelövik a gépével együtt.
Október 21-én elindul a Slavija kórházhajó Rijeka-ból a Dubrovnik-ba.
Október 24.
A Nagy Nemzeti Szerb Pártja /Slavonija, Baranja ,Zapadni Srem /csoportjai ,találkozót tartanak a baranyai háromszögben lévő Beli Manastir városban. Megerősítik a Szerbiához tartozásukat és szövetségüket, mozgósítást rendelnek el 20-55. év közti szerbek körében .További szerb politikai irányvonalakat határoznak meg ,összekacsolódva és együttműködve más horvátországi szerb területek képviseletében létrejött pártokkal és hatalmi törekvésekkel.
1991.október 26.Čojluk települést szerb támadás éri,melyben meghal egy horvát civil lakos. Čojluk-ra közel 30 gránát hull . Četekovac –ra pedig aznap 50 gránát hull. A JRZ harci gépei bombázták Slatina –át ,melyre öt (tzv. krmača) elnevezésű bombát dobnak le.

Október 29-én megkezdődik a horvát hadsereg katonai művelet „ ORKAN” elnevezéssel.
1991.október 31.A Ny-Szlavón  Sibenika településen a harcok során meghal egy horvát katona a 117. brigádból.
 1991.novenber 2.A JRZ harci repülőgépei rakétázták Virovitica várost ,az ottani kaszárnyát és a horvát állásokat  Mala Babina Gora településenél. JNA rakétázta a  Slatina-i közép iskolát ,föld-levegő rakétákkal,melyek egy része a város különböző pontjain csapódott be. A szerb támadásban meghalt két horvát katona a 136. brigád HV Slatina egységéből.
1991.november 3.Szerb fegyveresek  Klokočak irányából intenzíven gránátozták Orahovica települést. .
1991.november 7.A JNA és szerb területvédelmi erők( srpske TO-a),a JNA speciális a szerbiai Nis-ből érkező egységei ,megérkeznek a Lika-i  Vukovići tanyára és  Poljanka-ra. A horvát vádak alapján """ közelében kilenc civil nem szerb lakost meggyilkolnak."""
Szerb diverzánsok hat horvát katonával lelőnek  akciójuk során a H 127. brigádjából  , Virovitica környékén.
1991.november 11.Karadzićeva –nál a Vinkovac-i csatamezőn a harcokban meghal a  PU Varazdin egyik rendfenntartója.
  A szerb TO-a SAO SBZS egységei , Zeljko Raznatović Arkan vezetésével,és aMilicije SAO SBZS rendfenntartó erői a horvát vádak alpján """"meggyilkolnak több magyar és horvát civilt  Erdut településen Kelet-Szlavóniában""".  Dalj  és Erdut falvaknál a TO-a SAO SBZS egységei kiképző központot létesít. Ahorvát vádak alapján ""a falvakban további etnkai tisztogatásba kezdenek mely során 12. nem szerb civillel  végeznek."Arkanovih tigrova" egységek további három civillel végeznek."""""
1991.november 11. TO-a SAO SBZS egységei a horvát vádak alapján """,Zeljko Raznatović vezetésével tovább folytatják a terrort és nyolc nem szerb civilt ölnek meg  Klisa településnél. Két elfogott személyerők kiderült ,hogy szerb nemzetiségiek őket szabadon engedték. Öt civil foglyot elvezettek az Erdut-i kiképző központjukba ,ahol meggyilkolták őket.""""
Ezen a napon a szerb JRZ harci gépei a Zdenaca és Feričanaca között közlekedő vonatra rakétákat lőnek ki. Több vagon megrongálódik. Közben a JNA erői gránáttámadást intéztek Orahovica és környékére.
1991.november 12.A JNA, és TO  "Martićeva policija" egységei , megtámadják Saborsko, Poljanak és  Lipovanić horvát falvakat.. A támadás után megszállják a településeket . A támadásbn több nemszeb lakos életét veszti illetvve foglyul esik.
Szerb erők  Saborsko településen végrehajott akciójukban 20 horvát civil életét veszti .
Újabb vonattámadást hajt végre a JRZ ,mely során harci gépei  Cabuna településnél rakétákkal lőtték  vonatot. Több vagon megrongálódott és több civil megsebesült.
1991.november 13.A  JNA/JRZ harci repülői bombázták Levinovac, Mala Babina Gora, PIK üzem  Suhopolje településeket. Mikleus települést a szerbek rakétavetőkkel, VBR-kel és tankokkal lőtték. A harckocsik közel 40 gránátot lőttek ki .Továbbá támadták Golenić , Ivanbrijeg településeket ,ahova  50 gránátot lőttek ki. Támadás érte Mačakovac és Radosavce falvakat is.
1991.november 15.A „Novaljansko ratiste” – horvát egységei közül az ott folyó harcokban életét veszti a 117. brigád katonája.
1991.november 17-18.Vukovar-nál a horvát harcoló egységek kitartóan állták a súlyos harcokat ,mely küzdelem szimbólumává vált a horvát háborús eseményeknek.
November 18.A „Novljansko ratiste” – egységei közül a 117. brigád 2.egységéből életét veszti egy horvát katona.
Ezen a napon a szerb erők bevonulnak  Skabrnja településre , mely Közép-Dalmáciában van. A horvát vádak alapján """a szerb csapatok a településen házról házra etnikai tisztogatásba kezdenek ,mely során 38. horvát helyi lakost meggyilkolnak."""
November 18-20.Végéhez közeledett a szerb katonai operáció Vukovar környékén. A JNA deportált közel 10 000 horvát és nem szerb lakost a környékről a Republika Srpska (BiH) területére. A szerb katonai művelet során a Vukovar-i nem szerb lakosság jó részét Dalj-ba vezetik és ott tartják fogva őket. A szerb területvédelmi erők a horvát vádak alapján""""Vukovar megszállása során 24. fogva tartott nem szerb polgárral végeznek. Több ezret nem szerb fogoly azonban el sem jutott a Bosznia-i táborokba .Jórészüket a  Zrenjanin mellett lévő Begejcin és Stajicevo lévő, marhaistálókból átalakított gyűjtő táborokba helyezik el. Ott a tél ellenére nedvesen tartott betonon tartották a foglyokat és nap mint nap véres kínzásoknak, vallatásoknak vetették alá őket. Továbbá Nis, Novi Sad, Ilok stb… szerbiai és vajdasági táborokban tartottak foglyokat egészen Új Évig, akkor a Sremska Mitrovica-án lévő büntetés végrehajtó intézet egy elkülönített részlegébe szállították őket. Ott legtöbbjüket több 10 év szigorított fegyházra ítélték, amit Horvátország elismerésekor eltöröltek."""""
Még meg kell említeni, hogy több ezer civilt öregeket asszonyokat, sebesülteket és gyerekeket a város elestekor, megöltek a győzelemtől és alkoholtól megrészegül félkatonai csapatok.

November 19.
A szerb területvédelmi egységek támaszpontjánál folyó harcokban ,Baira-ban , meghal egy horvát katona a 117. brigádból.


November 20.
 horvát vádak alapján """"a szerb erők JNA, TO, SBZS és más katonai formációk 250 horvátot és más nemzetiségű nem szerb személyt elszállítanak a Vukovar-i kórházból ,miután megszállják a várost. A kórházból a civileket a JNA kaszárnyába, majd egy Vukovar –tól öt kilométerre lévő tanyára ,Ovčara-ra viszik. Az esti órákban a paramilitariáns szerb csetnik erők 10-20 csoportjai Ovčara és Grabova –nál megkezdték a foglyok kivégzését."""

- Szerb fegyveresek VBR rakétavetőkkel támadást intéztek a  HV  Virovitica-i Malai ésVelika Babina és Gori –nál lévő horvát állásai ellen .
November 22.Pakrac-nál az ott folyó harcokban életét veszti a MUP tartalékos erőinek katonája .
November 25.Egy horvát származású kanadai üzletembert a szerbek korábban elfogta .Ezen a napon megegyeztek a horvátokkal ,akik fogságában volt generala Milan Aksentijević szerb parancsnok, hogy kicserélik a kanadai horvátra. A fogolycserét végrehajtották.
November 26. A JNA kivonta erőit több kaszárnyájából ,köztük a Zagreb-i „Marsal Tito „ állomáshelyükről.
Slatina városra szerbek közel 50.db. rakétát lőttek ki .Ennek során megrongálódott a SDK ZOIL „Croatia” ipari objektum. Ezen a napon Popovac falunál fogságba esett egy horvát katona. Ezen a napon a Levinovac-Hum útvonalon a szerb egység által végrehajtot akcióban életét veszti egy horvát autóst. Ezen a napon Humvaros –nál a szerb egység által végreehajtott akcióban  életét veszti a HV egyik katonáját.

November 28.Slatina-nál ismét súlyos harcok robbantak ki. Ennek során a JNA erői harckocsikkal ,aknavetőkkel, VBR rakétavetőkkel támadták a várost. A „GAJ” festék és lakk gyárat közel 28. gránát találat érte .A szerb aknavetők nem kímélték a Lipik-en lévő katolikus templomot sem.
1991. 11.30.- Vlada SAO Krajina szerb tömörülés megszervezi területvédelmi formációit , mint a horvátországi Krajinai régióban élő szerb tömb védelmezőjeként. A TO erőiket a számukra egyetlen legitim haderő „Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija” belül hozzák létre.
December 1.A Pakrac-i „pakračka ratiąta” egységei közül az ott folyó harcokban meghal egy horvát katona, a MUP-a RH tartalékos erőiből.
- Slatina várost ismét szerb támadás éri, mely során 30. gránát hull a városra. Ennek során az anyagi kár jelentős , és elsősorban polgári épületek sérülnek,rongálódnak meg. A támadásban súlyosan megsérül egy horvát civil lakos.
Ezen a napon a szerb tankok közel 30. lövedéket lőnek ki Mikleus és Čojluk településeknél lévő horvát állásokra. Megsemmisült két lakóház és hat megrongálódott.
December 2.Slatina városra újabb szerb támadás során ,közel 50. gránát hullott.
December 5. 270. civil érkezett Vukovar-ból Zagreb-ba miután a Vukovar-i szerb fegyveres különítmények rettenetes kínzásait átélték a fogságuk alatt.
December 7.A horvát erők összezúzták a szerb csapatokat Lipik környékén a város felszabadítása során A Banja –Luka-i szerb egység és irányításuk alatt álló szerb miliciák súlyos veszteségeket szenvedtek
December 8.Hum faluban szerb öt fős fegyveres egység felgyújtották egy helyi horvát lakos házát ,fegyverek után kutatva. A házban lakó horvát személyt és gyerekeit elfogták.
December 9.A horvát csapatok felszabadítják Vukovje falut,ahol kiszabadítottak húsz bezárt horvát helyi lakosú foglyot. Ezen civileket korában a szerb fegyveresek ejtették túszul. A fogságban három horvát meghalt
December 10. Gornja Krička településnél folyó harcokban életét veszette egy horvát katona a 15.MPOAD egységből .
Subocka településnél  Novska-i csatatéren az ott folyó harcokban életét vesztette  a 117. brigád katonája.
 -a horvát vádak alapján """"szerb  TO-a SAO SBZS, egységei  Zeljko Raznatović Arkan vezetésével , és a  Milicije SAO SBZS egységei Erdut településen kivégeztek öt nem szerb lakost. Ezt az elkövetkező napokban megismételték és hét civilt végeztek ki .""2
December 12. Hum faluban szerb fegyveresek terrorizálták az ottani horvátokat ,mely során házaikat felgyújtották .Több nem szerb lakoséletét veszti az akcióban .Helyi szerb fegyveresek Miokovilcevac faluban akciót hhajtanak végre .Ennek során hét horvát lakos életét veszti .
December 13. Ivanovac településnél folyó harcokban meghal egy horvát katona a 112. „vukovarska brigad” –ból. -  a szerb erők Voćin és környékén végrehajtott akcióban több horvát lakos életét veszti mielőtt a HV egységei felszabadították volna a környéket. A szerb fegyveresek által végrehajtott akcióban 32 horvát civil veszti életét Vocin –nál  Krasković faluban.
December 15.- A Novska-i „ novljanska ratista” zónában az ott folyó harcokban meghal egy horvát katona a 117.brigádból.
Koreniča és Đulovac településeket elhagyó szerb fegyveres egységek által végrehajtott akcióban életét vesszti 11 horvát civil ,.A helyi katolikus templom pedig megrongálódott .
December 22-től 25-ig a horvát vádak alapján """" TO-a SAO SBZS egységei ,parancsnokuk „Arkan”vezetésével és a helyi  Milicija SAO SBZS egysége Erdut településen ismét kivégez hét magyar és horvát nemzetiségű civilt. A kivégzést a területvédelmi szerb erők ( TO-a u Erdutu) kiképző központjában hajtották végre."""""
December 27.  Japaga térségében (Pakrac-i csatatér)meghal a horvát MUP Koprivnica rendőrségének egyik katonája
December 28.- Sabor Republike Hrvatske –horvát kormány megkezdi tárgyalásit az Európai Tanács minisztereivel Bruxelles-ben (Brüsszelben)  , a Horvátországban folyó háborús helyzet miatt
December 29.- A Novska-i „ novljanska ratista” horvát harcoló alakulatok 117.brigádjának katonája életét veszti az ott folyó harcokban..
December 30.- Gornja Krička településen „ novljanska ratista „ horvát harcoló alakulatainak 117. brigádjából az egyik katona az ott folyó harcokban életét veszti.Kép


Kép
JNA kivonja erőit Szlovéniából Boszniába és Vajdaságba .


 www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszag-haboruja-1990-1996_-_1991-es-evek-.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése